Cyber-oko, co to takiego?

Cyber-oko jest pierwszym na świecie systemem integrującym pomiary medyczne i komputerowe techniki interakcji człowiek-komputer, pozwalającym na zwiększenie trafności diagnoz i prowadzenie systematycznej rehabilitacji pacjentów.

Jak to działa?

Urządzenie to cztery diody zamieszczone w rogach monitora oraz rejestratora, które odbijając światło w rogówce oka są w stanie ustalić, gdzie pacjent się wpatruje. Badany reaguje oczami na wyświetlane obrazy i w ten sposób jest w stanie wskazać odpowiedzi czy przekazać informacje, a lekarze mogą stwierdzić, w jakim stopniu pacjent jest świadomy.

System ostatecznie wyposażono w multimedia, które stanowią gotowy do pracy materiał diagnostyczno-terapeutyczny. Dodano także możliwość umieszczania własnych treści, aby można było dostosować je do indywidualnych potrzeb użytkowników. C-Eye dostępny jest w dwóch wariantach: w wersji profesjonalnej, dedykowanej placówkom medycznym i terapeutom, oraz w wersji do użytku domowego. System C-Eye pomaga osobom z dysfunkcjami neurologicznymi, najczęściej po ciężkich uszkodzeniach mózgu, np. urazach czaszkowo-mózgowych, do których doszło na skutek wypadków komunikacyjnych, udarach, niedotlenieniu, czy zatrzymaniu krążenia. Urządzenie umożliwia zobiektywizowaną ocenę stanu świadomości osób w śpiączce, które odzyskały przytomność, ale nie mogą nawiązać kontaktu z otoczeniem. Jednym z elementów systemu C-Eye jest interfejs wzrokowy umożliwiający komunikację z pacjentem sparaliżowanym, pozornie pozbawionym możliwości porozumiewania się. Niestety w przypadku tej grupy pacjentów często dochodzi do błędnych diagnoz – chory zostaje zdiagnozowany jako osoba w stanie wegetatywnym (ma otwarte oczy, ale niczego nie czuje, nic nie rozumie), a tymczasem okazuje się, że w ok. 40 proc. przypadków osoby te mają zachowaną świadomość, co więcej – niejednokrotnie jest ona zachowana w pełni (to tzw. zespół zamknięcia). Urządzenie nie tylko wspiera komunikację z pacjentami, ale przede wszystkim stymuluje ich funkcje poznawcze, poprawia koncentrację i koordynację wzrokową. Efektem pracy z urządzeniem jest zmniejszenie zdezorientowania i bezradności chorego oraz – w wielu przypadkach – zauważalne usprawnienie funkcjonowania mózgu, dzięki uruchomionym wskutek stymulacji mechanizmom naprawczym i istniejącej plastyczności mózgu.

Cyberoko umożliwia osobom niemówiącym, słabo mówiącym, niepełnosprawnym – komunikację, wyznaczać pole widzenia u pacjentów z jego zaburzeniami oraz umożliwia rehabilitację dzieciom i dorosłym.

Pacjent ćwiczy podążanie wzrokiem- utrzymanie wzroku na danym przedmiocie ( zaczynamy od jednej sekundy a w trakcie terapii zwiększamy czas utrzymania wzroku na danym obrazie), skupienie uwagi, rozwija zasób słów, poprawia funkcje poznawcze, zapewnia atrakcyjne ćwiczenia terapeutyczne w formie gier.

C-Eye® II PRO umożliwia dostosowanie terapii do możliwości i potrzeb pacjenta. Sesje diagnostyczne i terapeutyczne polegają na wybieraniu przez pacjenta lub terapeutę wyświetlanych na ekranie treści. Obserwacja oraz analiza zaznaczanych przez pacjenta treści umożliwia obiektywną diagnozę i skuteczną terapię:

 • wzroku (utrzymanie kontaktu wzrokowego, ćwiczenia mięśni okoruchowych),
 • słuchu,
 • funkcji poznawczych,
 • koncentracji,
 • budujemy z pacjentem wspólne pole uwagi,
 • ćwiczymy gest wskazywania palcem,
 • stosunki przestrzenne,
 • planowanie,
 • koordynację wzrokowo-ruchową,
 • pamięć,
 • usprawnianie funkcji językowych,
 • kojarzenie obrazka z bodźcem słuchowym,
 • ćw. aparatu artykulacyjnego,
 • ćw. oddechowe,
 • naśladowanie,
 • inne

System składa się z następujących części:

 • modułu oceny stanu pacjenta – za jego pomocą można zbadać zmysły odpowiedzialne za komunikację, a także zweryfikować funkcje poznawcze i jego stan emocjonalny;
 • modułu neurorehabilitacji – jest odpowiedzialny za stymulację funkcji językowych, wzrokowo – przestrzennych, pamięci, myślenia, umiejętności komunikacji;
 • modułu komunikacji i rozrywki – pomaga w codziennej komunikacji, stymuluje wzrok, a osoby bardziej zaawansowane mogą korzystać z „wirtualnych klawiatur”, które umożliwiają wpisywanie dowolnych treści za pomocą wzroku lub palca i zapisywania ich w pamięci systemu.

Dla kogo Terapia za pomocą urządzenia C-EYE tzw. Cyber-oko

 • autyzm,
 • zagrożenia autyzmem oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • zespół Aspergera,
 • zespół Downa,
 • alalia,
 • afazja dorosłych i afazji u dzieci,
 • niezakończony i opóźniony rozwoju mowy,
 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
 • dzieci z wadami wrodzonymi i zespołami genetycznymi,
 • dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym,
 • osób z porażeniem mózgowym,
 • dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)
 • całościowych zaburzeń rozwoju
 • opóźniony Rozwój mowy
 • stwardnienie rozsiane,
 • stwardnienie boczne zanikowe,
 • choroba Parkinsona,
 • otępienia umysłowe,
 • encefalopatię,
 • chorobę Alzheimera,
 • chorobę Picka i inne