Trening umiejętności społecznych – TUS to zajęcia mające na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Zajęcia skierowane są do osób:

 • z autyzmem,
 • z zespołem Aspergera,
 • z ADHD,
 • przejawiających zachowania agresywne,
 • nieśmiałych,
 • mających trudności z nawiązywaniem satysfakcjonujących relacji z innymi,
 • przejawiających trudności z adaptacją do nowych sytuacji itd.

Co dają zajęcia TUS?

 • Rozwinięte umiejętności komunikacyjnych.
 • Zwiększenie pewności siebie.
 • Narzędzia do budowania trwałych relacji.
 • Zrozumienie i kontrolę emocji.
 • Ćwiczenia praktyczne w grupie.

Galeria