„Kąpiel słowna” to pierwsze „rozmowy” z dzieckiem, dostarczenie mu wzoru komunikacyjnego. Rodzice, dzięki zastosowaniu pewnych przedstawionych tutaj zasad, będą mogli pomóc swojemu maluchowi w rozwoju mowy.

Takie „dialogi” możemy prowadzić z dzieckiem jeszcze przed wypowiedzeniem przez niego pierwszych słów – wobec tego opiekunowie przyjmują rolę zarówno nadawcy, jak i odbiorcy. W późniejszym czasie dziecko zaczyna próbować „odpowiadać” dorosłemu, wydając różne dźwięki. Dziecko uczy się wzoru rytmu komunikacyjnego oraz zasady naprzemienności ról nadawcy i odbiorcy.

Ważne jest wykorzystywanie okazji do interakcji podczas codziennych aktywności dziecka, zabiegów pielęgnacyjnych, karmienia czy kąpieli. Podczas tych czynności dziecko uważnie obserwuje ruchy artykulacyjne dorosłego i uczy się powiązania dźwięku ze sposobem wymowy.

Wspólna zabawa z dzieckiem staje się okazją do nazywania, wskazywania i powtarzania oraz kojarzenia wyrazów związanych z danymi przedmiotami i czynnościami.

Osoby z otoczenia dziecka powinny posługiwać się poprawną, naturalną i wyraźną mową. Stosowanie prostych i krótkich zdań, wielokrotnie powtarzane słowa, wspieranie przekazywania znaczeń mimiką wyrażającą emocje przyspieszają kształtowanie systemu językowego. Warto, aby w mowie kierowanej do dziecka nie nadużywać zdrobnień, spieszczeń. Nie należy także powtarzać po dziecku nieprawidłowych form i zwracać się w 3. osobie liczby pojedynczej.

Dzieci zwracają szczególną uwagę, gdy docierające komunikaty mają zróżnicowaną intonację. Rodzice zaciekawią swoją pociechę stosując podwyższony ton, mówiąc wolniej czy stosując pauzy pomiędzy wypowiedziami oraz powtórzenia.

Należy zawsze reagować, wykorzystywać i wzmacniać każdą chęć komunikacji ze strony dziecka (początkowo także tę niewerbalną!). Nie należy przerywać, nadmiernie poprawiać wypowiedź malca czy zmuszać do wymówienia poprawnej wersji, przeszkadzając w próbie wyrażenia jego myśli.

Cyber-oko, co to takiego?