Pedagog specjalny

Moja oferta:

  • Terapia surdopedagogiczna dzieci i młodzieży z wadą słuchu (także z centralnymi zaburzeniami słuchu CAPD)
  • Terapia dla dzieci z problemami szkolnymi – z czytaniem, pisaniem, ze skupieniem uwagi, wolnym tempem odrabiania prac domowych
  • Terapia dla dzieci i młodzieży ze zdiagnozowaną dysleksją (dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia)

Moje wykształcenie:

pedagog specjalny, surdopedagog, protetyk słuchu, w trakcie studiów podyplomowych na kierunku logopedia (+ liczne kursy i szkolenia).

Nasz zespół jest tutaj, by Tobie pomóc

Nasi specjaliści to: