Terapeuta zaburzeń językowych

Prowadzić będzie diagnozy i terapie zaburzeń komunikacji językowych:

 • autyzmu,
 • zagrożenia autyzmem oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • zespołu Aspergera,
 • ocena wędzidełek- przygotowanie do i po Frenotomii,
 • zespołu Downa,
 • alalii,
 • afazji dziecięcej i afazji u dzieci,
 • zagrożenia dysleksją i dysleksji,
 • niezakończonego i opóźnionego rozwoju mowy,
 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
 • dzieci dwujęzycznych,
 • dorosłych osób z afazją,
 • dzieci z wadami wrodzonymi i zespołami genetycznymi,
 • dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym,
 • osób z porażeniem mózgowym,
 • dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)
 • całościowych zaburzeń rozwoju
 • wywoływanie głosek,
 • korekcja wad wymowy (seplenienie, nieprawidłowa realizacja głoski r, kapacyzm, gamacyzm)
 • emisja głosu, praca nad oddechem i tempem mowy
 • wczesną interwencję logopedyczną
 • diagnozę i terapię niemowląt
 • masaż logopedyczy
 • konsultacje logopedyczne dla rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli, specjalistów z innych dziedzin
 • stwardnienie rozsiane,
 • stwardnienie boczne zanikowe,
 • choroba Parkinsona,
 • otępienia umysłowe,
 • encefalopatię,
 • chorobę Alzheimera
 • chorobę Picka i inne.

Nasz zespół jest tutaj, by Tobie pomóc

Nasi specjaliści to: